Otto, M.

- 2015
- [GO+15] Grohe M. et al.
- [Ott15] Otto M.

- 2014
- [BGO+14] Barany V. et al.
- [BOW+14] Blumensath A. et al.
- [GO+14] Grädel E. et al.

- 2013
- [Ott13] Otto M.
- [Ott13b] Otto M.
- [Ott13c] Otto M.

- 2012
- [BCO+12] Barany V. et al.
- [BCO+12b] Barany V. et al.
- [GO+12] Grohe M. et al.
- [KO+12] Kieronski E. et al.
- [Ott12] Otto M.
- [Ott12b] Otto M.

- 2011
- [Ott11] Otto M.

- 2010
- [BGO+10] Barany V. et al.
- [Ott10] Otto M.

- 2009
- [BOW+09] Blumensath A. et al.
- [DO+09] Dawar A. et al.
- [Ott09] Otto M.

- 2008
- [OP+08] Otto M. et al.

- 2007
- [KOS+07] Kreutzer S. et al.

- 2006
- [GO+06] Goranko V. et al.
- [Ott06] Otto M.
- [Ott06b] Otto M.

- 2005
- [DO+05] Dawar A. et al.
- [KO+05] Kieronski E. et al.

- 2004
- [Ott04] Otto M.
- [Ott04b] Otto M.

- 2003
- [HO+03] Hodkinson I. et al.

- 2002
- [GHO+02] Grädel E. et al.
- [Ott02] Otto M.

- 2001
- [NOT+01] Neven F. et al.
- [Ott01] Otto M.

- 2000
- [GHO+00] Grädel E. et al.
- [Ott00] Otto M.
- [Ott00b] Otto M.

- 1999
- [GO+99] Grädel E. et al.
- [GOR+99] Grädel E. et al.
- [HMO+99] Hoogland E. et al.
- [NOT+99] Neven F. et al.
- [Ott99] Otto M.
- [Ott99b] Otto M.
- [Ott99c] Otto M.

- 1998
- [KO+98] Kolaitis P. et al.

- 1997
- [Ott97] Otto M.
- [Ott97b] Otto M.
- [Ott97c] Otto M.
- [Ott97d] Otto M.

- 1996
- [OV+96] Otto M. et al.
- [Ott96] Otto M.

- 1995
- [Ott95] Otto M.
- [Ott95b] Otto M.

- 1994
- [Ott94] Otto M.

- 1992
- [Ott92] Otto M.
- [Ott92b] Otto M.

- 1987
- [Ott87] Otto M.

Valid HTML 4.01!Valid CSS!